Lite historia om Kärrtorp Centrum

Kärrtorp är en stadsdel strax söder om Stockholms stadskärna.

Det byggdes på 1950-talet och är nu under utveckling. Kärrtorp anses idag vara ett framtidsområde där nybyggnation och centrumanläggning prioriteras.

Inom ett par år beräknas invånarantalet öka till ca 8000 personer.

Kärrtorps centrum invigdes 1952. Centrum består av ett bilfritt torg med torghandel, biografen Reflexen, hemmascen för Turteatern och medborgarhuset Fyren. 

Kärrtorp Centrum, i mitten av 50-talet.
Foto: Sten Nilsson (Svenska bostäders arkiv)
via Wikimedia Commons